Efterlysning

Grøn Hverdags sekretariat ligger fra 2010 i det nu ca. 100-årige Karens Hus.
Bygningstegningerne er dateret af Københavns Kommune i august 1913, men vi mangler fotodokumentation af hvordan huset har set ud og har ændret sig i årtierne siden da. Huset var frem til begyndelsen af 1970’erne kiosk for Bispebjerg Hospital og bolig for købmandsfamilien. Ligger du inde med postkort, amatørfotos eller har du selv aflagt besøg eller haft ærinde på hospitalet og handlet i kiosken hører vi gerne fra dig.

Foto 1 & 3. Huset i marts 2010 set fra Bispebjerg Bakke, som i de første mange år hed Bispebjergvej

Foto 2. Huset med den hyppigere afbildede genbo, Bispebjerg Hospitals administrationsbygning

Foto 4. Huset som det så ud da det blev bygget

Foto 5. Formentlig fra sidste halvdel af 1930’erne, optaget fra ejendom på hjørnet af Tagensvej og Hovmestervej