Bæredygtig konkurrencedygtighed

Bæredygtig konkurrencedygtighed

Bendt Bendtsen, Medlem af Europa-Parlamentet (K)

I Det Konservative Folkeparti er vi vores ansvar for kommende generationer bevidst, både i Danmark og i EU. Vi ser ikke bæredygtighed, miljøstandarder og ambitiøse, langsigtede klimamål som modsætninger til konkurrencedygtighed. Tværtimod.

I den forgange periode var jeg selv pennefører på Europa-Parlamentets holdning til et vigtigt direktiv om energibesparelser. Direktivet blev vedtaget under det danske formandskab og tvinger bl.a. europæiske energiselskaber til at finde energibesparelser hos slutbrugeren, efter samme model som i Danmark. Direktivet vil i de kommende år betyde, at der bliver investeret et trecifret milliardbeløb i energibesparelser i EU, og det vil kunne skabe flere hundrede danske jobs.

Jeg var også med til at skaffe et flertal i Europa-Parlamentet for bindende energimålsætninger frem mod 2030: 40 procent reduktion af CO2-udledninger, 30 procent vedvarende energi (VE) og 40 procent energibesparelser ifht. 1990-niveauer. Det var ikke nemt, især fordi mange i Europa er forskrækket over høje energipriser og store omkostninger til bl.a. nye vindmøller og solceller.

Ligesom Connie Hedegaard, vores konservative klimakommissær, er jeg desuden optaget af at reformere det europæiske kvotehandelssystem. 30 kroner for et ton CO2 er for lidt. Det betyder helt konkret, at brunkul er den billigste energikilde i dag. Europa har brug for et markedsbaseret og gennemsigtigt system hvor forureneren betaler. Samtidig skal kvotesystemet selvfølgelig være med til at mindske CO2-udledning og drive den grønne omstilling fremad.

For mig at se er der simpelthen ikke noget alternativ til at udvikle mere energieffektive produkter og produktionsmetoder, og så se at få gjort eksisterende VE-teknologier konkurrencedygtige, så vi kan koncentrere os om næste skridt.

En større andel af vedvarende energi og flere energibesparelser betyder at vi kan bruge de mange milliarder kroner, som i dag ryger direkte i lommerne på russiske oligarker og sheiker i Mellemøsten, på europæiske løsninger og arbejdspladser. Det vil gavne klimaet og miljøet og samtidig bliver investeringerne og arbejdspladserne i Europa.

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at spare mindst en femtedel af EU’s energiforbrug frem mod 2020, og snarest muligt få fastlagt ambitiøse energi- og klimamål for 2030. Jeg vil også være med til at sikre et fungerende kvotehandelsystem så vi kan forbedre og fremtidssikre Europas bæredygtige konkurrencedygtighed.