Den ene hånd ved ikke, hvad den anden gør

Den ene hånd ved ikke, hvad den anden gør

Reglerne for tilskud til solceller - eksempel på regeringens slingrekurs

Reglerne for tilskud til solceller – eksempel på regeringens slingrekurs

Lars A. Clark
Bestyrelsesmedlem i Grøn Hverdag

Regeringen har i februar måned lavet en femårig klimaaftale med støtte fra SF, Enhedslisten samt de konservative. Klimaaftalen har som mål at reducere CO2 udslippet med 40 % i forhold til niveauet i 1990.

Der skal etableres et klimaråd, som skal komme med faglige vurderinger af, hvordan vi opnår en reduktion i CO2 udledningen. Klimarådet vil bestå af en formand og fem medlemmer, der udpeges for en fireårig periode. Klimarådet sammensættes af personer med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau indenfor energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk- og erhvervsøkonomisk ekspertise.

Med den nye aftale forpligtes klima-, energi- og bygningsministeren til mindst hvert femte år at fremsætte nationale klimamålsætninger med et perspektiv på ti år og til hvert år at udarbejde en redegørelse. Klimarådet skal ifølge aftalen nedsættes per 1. januar 2015 og skal minimum en gang om året komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen.  

Grøn Hverdag glæder sig over, at der nu er sat et mål for, hvor meget CO2 udslippet skal reduceres. Men i samme moment er trafikministeren kommet med en udtalelse om, at der skal bygges flere motorveje. Dette vil øge CO2 – udslippet i væsentligt omfang.

Grøn Hverdag anbefaler, at regeringen genovervejer trafikministerens udtalelse, og at den i stedet bygger videre på sin stort anlagte trafikplan for tog og bus. Desuden bør regeringen genoverveje indførelse af trafikring om København, roadpricing eller lignende initiativer for at reducere CO2 – udslippet fra trafikken og nå sit eget mål på en reduktion på 40 %.

Grøn Hverdag har tidligere skrevet om de store og alvorlige konsekvenser, som det øgede CO2 – udslip vil få for miljøet og os mennesker. Hvis du deler samme bekymring, og hvis du vil støtter op om arbejdet for et renere miljø, så meld dig ind i Grøn Hverdag. Det koster kun kr. 250,- pr. år, og du kan få medindflydelse og derved være med til at gøre en forskel. Sammen kan vi opnå resultater.