Fagforbund og økologer i samarbejde om ’ØkoValg 2017’

Fagforbund og økologer i samarbejde om ’ØkoValg 2017’

Økologisk Landsforening og Kost & Ernæringsforbundet efterlyser politiske ambitioner for økologi op til kommunal- og regionsvalget 21. november. Derfor er de gået sammen om kampagnen ’ØkoValg2017’ med et kampagnesite, der skal inspirere kandidater med fakta og gode eksempler på omlægning til økologi i de offentlige køkkener og aktiv brug af økologisk landbrug til kommunale opgaver, som beskyttelse af drikkevands- og naturressourcer. Et interaktivt Danmarkskort viser vælgerne, hvad lokalpolitikerne mener om økologi

For at sætte økologien højt på dagsordenen i endnu flere kommuner og i regionerne, lancerer Kost & Ernæringsforbundet og Økologisk Landsforening nu ØkoValg2017 – et website, der for kandidater og organisationernes medlemmer fungerer som toolbox med fakta, gode eksempler fra andre kommuner og grydeklare politiske forslag til kandidater.

Foreningerne har skrevet til alle opstillede kandidater til kommunal- og regionsvalget med opfordring til at støtte seks politiske forslag på økologiområdet. Samtidig stilles de en række spørgsmål om deres økologiambitioner. Svarene kommer straks på kampagnens Danmarkskort, hvor borgerne kan se, hvilke kandidater der bakker op om mere økologi i deres kommune og region.

Økologi i offentlige køkkener

En topprioritet med ØkoValg 2017 er at få mere økologisk mad i de offentlige køkkener, hvor Kost & Ernæringsforbundets medlemmer står for de daglige måltider. Den tidligere SRSF-regering havde i 2011 en ambition om 60 procent økologi i offentlige køkkenener i 2020. Den ambition er nået – og overgået – i mange køkkener. Men der mangler nye politiske ledvogtere til at sikre, at udviklingen fortsætter og nye mål bliver sat.

– Den økologiske dagsorden er en gevinst for fag, sundhed og miljø. For økologien sikrer mad uden pesticider, færre tilsætningsstoffer og renere grundvand. Omlægning til økologi har for vores medlemmer betydet kreativ tænkning og maksimal udnyttelse af hver en fødevare. Man har øget grøntsagsmængden, skåret ned på kød og fundet løsninger til at reducere madspild. Alt sammen faktorer, der bidrager til bæredygtige måltider. Det tror jeg, at enhver politiker gerne vil tage ansvar for og tilbyde sine borgere, patienter og næste generation. Men det kræver, at nogen tager teten, sætter ord på en ny vision og handler. Ellers risikerer vi at rulle hele økokataloget tilbage og miste, hvad der er brugt mange ressourcer på at opbygge og udbrede, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

Over 30 kommuner er i gang

– Vi vil gøre kandidaterne klogere på, hvad økologi kan gøre for deres kommuner og regioner. Overalt i Danmark er der lokal- og regionspolitikere – på tværs af politiske farver – der skaber mere økologi i de offentlige køkkener og bruger økologi helt pragmatisk som redskab til beskyttelse af den lokale natur og borgernes drikkevandsressourcer fra sprøjtegift. Økologi bruges også til lokal erhvervsudvikling, skabelse af jobs og fremtidssikring af flere landbrug. De gode løsninger og erfaringer skal synliggøres i valgkampen, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening

– Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder, madprofessionelle og forbrugere.

Rundt om i Danmark arbejder både by- og landkommuner allerede med økologi som politisk redskab til løsninger på centrale kommunale opgaver. I over 30 kommuner og i alle regioner arbejdes med økologisk mad i hospitaler, daginstitutioner og plejehjem. Yderligere 26 kommuner samarbejder med Økologisk Landsforening om at hjælpe landmænd med at lægge om til økologi i de arealer, hvor kommuner har behov for at beskytte drikkevandsressourcer fra sprøjtegifte. En tredjedel af alle kommuner har etableret økologiske skolehaver i samarbejde med Haver til Maver.

Kontakt

Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet, via pressemedarbejder Sofia Zafirakos, M: 28 30 41 85

Paul Holmbeck, direktør, Økologisk Landsforening, M: 28 19 19 62

Line Skouboe, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening, M: 24 42 69 52

LINK: ØkoValg2017