Grønne, innovative tiltag

Grønne, innovative tiltag

Ole Christensen, medlem af Europa-Parlamentet (S)

EU er motoren i den bæredygtige udvikling. Ved at sætte ambitiøse mål for bæredygtighed i EU, kan vi være med til at sætte skub i en udvikling, som vil gavne miljøet og klimaet, og samtidig være med til at skabe en masse grønne jobs i Danmark.

Hvis jeg bliver genvalgt d. 25. maj, vil jeg arbejde videre med den dagsorden, jeg allerede har kæmpet meget for i de sidste mange år. Som medlem af udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender, har mit fokus primært været på, hvordan vi i EU skaber gode rammer for grønne innovative tiltag, som bidrager til skabelsen af bæredygtige arbejdspladser, så vi formår at kombinere vækst med bæredygtighed og hensyn til miljøet og klimaet.

Jeg vil derfor kæmpe for, at EU skaber de bedst mulige forhold for at skabe grønne jobs, så vi kan få en bæredygtig vækst. Denne grønne omstilling indebærer, at der vil være visse ændringer i de jobs vi har og de kvalifikationer, der kræves i disse jobs. Jeg vil derfor arbejde for, at den grønne omstilling sker igennem tæt samarbejde med arbejdstagerne og fagforeningerne, så det går hånd i hånd med at skabe de bedst mulige forhold for de ansatte.

Derudover vil jeg også kæmpe for, at vi fokuserer de europæiske fonde på grønne innovative tiltag, så vi herigennem støtter gode ideer, som kan være med til at skåne klimaet og miljøet.

Indtil videre har vi allerede set gode tiltag vedrørende grøn innovation, klima og miljø fra EU’s side. Her kan eksempelvis nævnes bindende mål for CO2 reduktion, vedvarende energi og energieffektivisering frem mod 2030, samt midler afsat til forskning inden for vedvarende energi og grøn jobskabelse.

Men der er stadig lang vej igen. Derfor vil jeg arbejde videre for at gøre forholdene for grøn innovation og jobskabelse så gode som muligt.

Alle disse tiltag har også en fordel for Danmark. Her er vi nemlig foran inden for innovation vedrørende grønne jobs og vedvarende energi. Derfor vil den store indsats fra EU’s side ligeledes have stor indflydelse på væksten i Danmark. Derfor vil jeg, hvis jeg bliver genvalg, kæmpe videre for tiltag inden for den grønne dagsorden.

Afslutningsvis vil jeg gerne tilføje, at jeg naturligvis vil kæmpe for at bevare vores røde økologimærke i Danmark, men jeg vil derudover arbejde for, at der bliver indført minimumsstander for hele EU. Jeg mener godt, at disse to ordninger kan fungere side om side.