Afvikling af bladstøtte

Afvikling af bladstøtte

D.9.november 2012

  Kære kulturminister Uffe Elbæk                                                         

 Vi skriver til dig på vegne af landsorganisationen Grøn Hverdag vedr. medieforhandlingerne om bladstøtte. Vi er foreningen dybt foruroliget over og står særdeles uforstående over for Kulturministerens udmelding om at afvikle puljen med distributionsstøtte til de ideelle blade og erstatte det med en midlertidig støtte til digitalisering. Det forekommer os at være dødsstødet for en stor del af vort højt besungne demokrati og for folkeoplysningens ide om, at alle i princippet skal have adgang til væsentlig information.

 Vores blad Grøn Hverdag ligger allerede på hjemmesiden www.gronhverdag.dk helt tilbage fra 2004, så vi vil ikke have stor glæde af støtte til digitalisering. Bladet Grøn Hverdag har eksisteret siden 1993 og startedes med støtte fra Den Grønne Fond som et tiltag til det Agenda 21 arbejde, man dengang ønskede at fremme efter Rio konferencen i 1992. Siden er støtten (ikke blot til os) gang på gang beskåret, skønt formålet stadig er lige aktuelt, nemlig at oplyse bredt og alment forståeligt om bæredygtig adfærd og trusler mod klima og miljø.

 Bladet, som er på 32 sider, udkommer 4 gange årligt i et oplag på 5000, hvoraf 3.500 distribueres til medlemmer og abonnenter – herunder biblioteker, uddannelsessteder, gårdbutikker og økologiske virksomheder – de resterende 1500 uddeles ved foreningens arrangementer rundt om i landet.

 Det er vores erfaring, at det er den fysiske udgave af bladet, der slår igennem og giver respons til bestyrelsen og adgang for vore medlemmer og mange andre til vigtig information om sammenhænge og tiltag inden for miljø og klima både nationalt og internationalt. Der er stadig mange, som ikke benytter nettet i væsentlig grad, og en netudgave vil ikke kunne erstatte en fysisk udgave, som kan anvendes på en helt anden måde.  

 Bortfaldet af puljen, som allerede tidligere er forringet, vil sammen med øvrige stramninger give vores forening et alvorligt økonomisk problem med at distribuere vores blad. I en krisetid, hvor vi som de fleste af andre ideelle foreninger, oplever tilbagegang, vil det være vanskeligt for os fortsat at skaffe midler til vores samfundsgavnlige virksomhed.

 Jeg håber inderligt, at du vil have forståelse for den stor betydning, mediestøtten har for et aktivt og veloplyst civilsamfund, så du i medieforhandlingerne vil støtte, at de ideelle blade, herunder Grøn Hverdag, fortsat kan være i stand til at give deres væsentlige input til den almene folkeoplysning.

 Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

 Jørgen Martinus, formand for Grøn Hverdag, martinusmail@gmail.com, mob.2888 0252

 Ilse Friis Madsen, næstformand for Grøn Hverdag, ilse@friis.mail.dk, mob. 4042 1929