Bedre miljø i din hverdag

 

Bedre vandmiljøforhold drejer sig om at bevare og beskytte vandmiljøet og dets økosystemer.
Det inkluderer alt fra at reducere forurening og plastikaffald i vandløb og oceaner til at bevare og genoprette vådområder og andre vandhabitat. Et bedre vandmiljø kan forbedre vandkvaliteten, beskytte dyrelivet og hjælpe med at opretholde en bæredygtig balance i økosystemerne.