Kommer torsken tilbage?

Kommer torsken tilbage?

I et venteværelse faldt jeg over jeres artikel i Grøn Hverdag nr. 3  2011.

Jeg kan oplyse jer om, at der årligt opsuges 5 millioner kubikmeter ral (små sten) fra torskens gydepladser på rev i danske farvande, fordelt på 15 firmaer.

Det er foruden fiskerierhvervet, medvirkende til at det varer længe inden at torsken vender tilbage.

Vedr. rusefiskeri efter ål:

Det er en kendt sag at ålen er ved at uddø.

Alligevel tillades det stadig at fiske med ruser i en periode i efteråret.

Når der fiskes med ruser får man bifangst af torsk og forskellige fladfisk samt masser af krabber.

Krabberne spiser og beskadiger de fisk, der er i ruserne.

Ruserne bør forsynes med en spærre, således at kun ål kan gå deri, hvis fiskeriet på dem skal fortsætte.

Fiskeri med ålerør er forbudt pga. forurening, men ålene kan løbe væk .hvis der går lang tid imellem røgtning. Det er mere humant end rusefiskeri.

Her har I et oplæg til en artikel.

 

Venlig hilsen

Per Fuglsang Nielsen

gu.pe. nielsen@gmail.com